Koiran hyvinvointi

Hyvinvointi voidaan määritellä monella tapaa. Yksi yleisesti käytetty määritelmä on koiran oma tunne sen omasta elämästä.  Mitä koira sitten tuntee? Koiran perustunteita on tieteellisesti tutkittu. On huomattu, että koira tuntee erilaisia tunteita. Ilo, Suru, Pelko, Aggressio, Leikkisyys, Seksuaalisuus ja Hoivatunteita. Koulutuksellisesta näkökulmasta koiran Ilo ja Mielihyvä ovat tärkeitä tunteita. Koira tavoittelee hyviä asioita tapahtuvaksi itselleen. …